ШМО учителей гуманитарных дисциплин

План пасяджэнняў школьнага метадычнага аб’яднання настаўнікаў гуманітарных дысцыплін на 2021/2022 навучальны год

Дзяржаўная ўстанова адукацыі ”Аляхновіцкая сярэдняя школа Маладзечанскага раёна ”

 

                                                                                                                                                         

     

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

Школьнае метадычнае аб’яднанне настаўнікаў гуманітарных дысцыплін

 

 

 

 

 

Кіраўнік  ШМА: Комар Т.П.

   

 

 

 

 

 

 

 

Аляхновічы, 2021

 

 

 Тэма: Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў гуманітарных дысцыплін па выкарыстанні тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі ў сучасным адукацыйным працэсе

Мэта: стварэнне для кожнага ўдзельніка адукацыйнага працэсу індывідуальнай траекторыі развіцця, рэалізацыя інтэлектуальных і творчых здольнасцей у разнастайных відах дзейнасці на аснове і ў спалучэнні сістэмна-дзейнаснага, культуралагічнага, асобасна арыентаванага і кампетэнтнаснага падыходаў.

Задачы:

1.Актуалізацыя і паглыбленне ведаў настаўнікаў пра сучасныя падыходы і спосабы арганізацыі самастойнай і калектыўнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў, удасканаленне методыкі выкладання вучэбных прадметаў, авалоданне здароўезберагальнымі адукацыйнымі тэхналогіямі.

2.Засваенне настаўнікамі спосабаў арганізацыі навучання вучняў з шырокім выкарыстаннем сучасных сродкаў камунікацыі, анлайн-узаемадзеяння, дыстанцыйнага навучання і адукацыйных Інтэрнет-рэсурсаў.

  1. Уключэнне настаўнікаў у дзейнасць па засваенні эфектыўных спосабаў арганізацыі, актывізацыі, кіравання і кантролю вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў па вучэбных прадметах на вучэбных занятках.

4.Метадычнае суправаджэнне росту прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў і іх паспяховай атэстацыі;

інфармаванне педагагічных работнікаў аб нарматыўным прававым, навукова-метадычным забеспячэнні адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах, навінках педагагічнай літаратуры.

 

План пасяджэнняў школьнага метадычнага аб’яднання настаўнікаў

 гуманітарных дысцыплін

на 2021/2022 навучальны год

п/п

Змест  дзейнасці

 

Форма правядзення

Тэрміны і месца

правядзення

Адказныя

 

Заўвагі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метадычнае пасяджэнне №1

Тэма: Арганізацыя адукацыйнага працэсу па прадметах гуманітарнага цыкла і змест метадычнай работы ў 2021/2022 навучальным годзе

Пытанні для абмеркавання:

  1.Нарматыўнае прававое і навукова-метадычнае забеспячэння адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах гуманітарнага цыкла ў 2021/2022 навучальным годзе: адукацыйныя стандарты агульнай сярэдняй адукацыі; абноўленыя навучальныя праграмы па вучэбных прадметах ХІ класа; новыя вучэбныя дапаможнікі па вучэбных прадметах і асаблівасці работы з імі.

2.Нормы ацэнкі кантрольнай дзейнасці настаўніка.

3.Структура вучэбнага занятку.

4. Аналіз вынікаў выпускных экзаменаў на базе базавай і агульнай сярэдняй адукацыі.

5.Арганізацыя работы з высокаматываванымі вучнямі, арганізацыя даследчай работы з вучнямі.

6. Актуальныя напрамкі метадычнай работы з настаўнікамі  на 2021/2022 навучальны год.

 

 

 

 

інструктыўна-метадычная нарада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2021

14-00

Аляхновіцкая сярэдняя         школа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комар Т.П.

 

 

Драздоўская Н.П.

Закаблук Н.С.

Ешчанка В.У.

 

 

 

Драздоўская Н.П.

 

Свірская М.В.

 

Трафімава І.А

 

Комар Т.П.

 

 

 

п/п

Змест  дзейнасці

 

Форма правядзення

Тэрміны і месца

правядзення

Адказныя

 

 

Заўвагі

 

 

Метадычнае пасяджэнне №2

Тэма: Тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі ў сучасным адукацыйным працэсе

Пытанні для абмеркавання:

2.Візуалізацыя вучэбнай інфармацыі ў вучэбных дапаможніках па прадметах гуманітарных

дысцыплін як эфектыўны сродак фарміравання прадметных і метапрадметных кампетэнцый

3.Выкарыстанне сродкаў і тэхнік візуалізацыі вучэбнай інфармацыі падчас рэалізацыі ўнутрыпрадметных

і міжпрадметных сувязей на вучэбных занятках

4. Стварэнне другасных тэкстаў (рэфератаў, канспектаў, тэзісаў, планаў, алгарытмаў і інш.) пры вывучэнні

прадметаў гуманітарных дысцыплін з выкарыстаннем сродкаў візуалізацыі вучэбнага матэрыялу

5. Праектаванне вучэбных заняткаў па беларускай мове і літаратуры з выкарыстаннем тэхнік візуалізацыі

як аднаго са сродкаў рэалізацыі выхаваўчага патэнцыялу ўрока

 

Правядзенне конкурсу “Буслік-2021”, “Кентаврик-2021”, «Журавлик-2021», «Лингвистенок-2021»

 

 

 

 

 

 

семінар-практыкум

 

 

01.10.2021

10-00

Аляхновіцкая сярэдняя школа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аляхновіцкая сярэдняя         школа

 

 

 

 

Комар Т.П

 

 

Драздоўская Н.П.

 

 

Ешчанка В.У.

 

Закаблук Н.С.

 

 

 

 

 

 

Члены ШМА

 

 

 

 

 

Комар Т.П

Члены МА

 

п/п

Змест  дзейнасці

Форма правядзення

Тэрміны і месца

правядзення

Адказныя

 

Заўвагі

 

 

 

Метадычнае пасяджэнне №3

 

 

Тэма: Выхаваўчы патэнцыял урокаў прадметаў гуманітарных дысцыплін

Пытанні для абмеркавання:

1.  Выхаваўчы патэнцыял урока як сродак фарміравання развіваючай асобы

2. Актуальныя аспекты выхавання грамадзяскасці і патрыятызму  на ўроках па прадметах гуманітарнага цыклу

3.  Выхаваўчы аспект сучаснай літаратурнай адукацыі

4. Выкарыстанне сучасных адукацыйных тэхналогій на ўроку і іх выхаваўчая роля   

5. Аналіз вучэбных заняткаў ці іх фрагментаў з выхаваўчым патэнцыялам. Распрацоўка урокаў.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

семінар-

практыкум

 

 

 

 

28.03.2022

10-00

Аляхновіцкая сярэдняя         школа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комар Т.П

 

 

Закаблук Н.С.

 

Драздоўская Н.П.

 

Ешчанка В.У.

 

Члены МА

 

 

 

 

 

 

п/п

Змест  дзейнасці

 

Форма правядзення

 

Тэрміны і месца

правядзення

 

Адказныя

 

 

 

Заўвагі

 

 

 

Выніковае пасяджэнне №4

 

Тэма: Рэфлексійная дзейнасць настаўнікаў ШМА  гуманітарных дысцыплін за 2021/2022 навучальны год

 

Пытанні для абмеркавання:

1.Творчая справаздача па тэмах самаадукацыі.

2.Арганізацыя выніковай атэстацыі па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура»,

“Русский язык”, «Русская литература», «Сусветная гісторыя”, “Гісторыя Беларусі”, “Грамадазнаўства”.

3. Аналіз выканання вучэбных праграм па прадметах гуманітарнага цыкла за навучальны год.

4.Аб арганізацыі і правядзенні выпускных экзаменаў на ІІ і ІІІ ступенях адукацыі

5.Аналіз работы ШМА за 2021/2022 навучальны год.

6.Перспектыўны накірунак працы на наступны навучальны год.

7.Анкетаванне членаў ШМА

 

 

круглы стол

 

 

 

 

 

творчая справаздача

 

 

16.05.2021

14-00

Аляхновіцкая сярэдняя школа

 

 

 

Комар Т.П

 

 

 

 

 

Члены МА

 

 

Члены МА

 

 

 

Комар Т.П

 

Комар Т.П

 

 

Комар Т.П

 

 

               

 

 

 

 

 

свернуть

Звесткі аб членах ШМА НАСТАЎНІКАЎ ГуМАНІТАРНых дысцыплін  2020/2021 навучальным годзе

Звесткі аб членах ШМА НАСТАЎНІКАЎ ГуМАНІТАРНых дысцыплін

 2020/2021 навучальным годзе

№ п/п

Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку

Адукацыя (установа адукацыі, год заканчэння)

Пасада, выкладаемы

прадмет

Педстаж на

01.09.

2019

Катэгорыя, дата прысваення

Павышэнне кваліфікациыі

1.                              

Комар

Таццяна Пятроўна

БДУ ім.Леніна,1994 г

Настаўнік, беларуская мова і літаратура

27 гадоў

Вышэйшая Пацверджана ў 2015

МАІРА,

2021

2.                              

Драздоўская

Ніна Пятроўна

БДПУ імя Танка,1996

Настаўнік, беларуская мова і літаратура

20 год

Вышэйшая

2019

МАІРА,

2021

3.                              

Свірская Марына Васільеўна

 

 

БДПУ імя Танка, 2002

Дырэктар, настаўнік, беларуская мова і літаратура

19 гадоў

Першая

2011

МАІРА,

2021

4.

Трафімава Ірына Алегаўна

 

 

БДПУ імя Танка,2005

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце, настаўнік, беларуская мова і літаратура

13 гадоў

Першая

2021

МАІРА,

2020

5.

Закаблук Наталля Сямёнаўна

ГДУ імя Ф.Скарыны, 1990

Настаўнік, руская мова і літаратура

29 гадоў

Вышэйшая Пацверджана ў 2015

МАІРА,

2021

6.

Іваненка Таццяна Уладзіміраўна

 

 

БДПУ імя Танка, 2005

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце, настаўнік, беларуская мова і літаратура

11 гадоў

Першая

2018

МАІРА,

2020

7.

Ешчанка Віктар Уладзіміравіч

 

БДУ, 2016

Настаўнік гісторыі, грамадазнаўства, АБЖ

 

5 гадоў

Другая

2019

МАІРА,

2019

8.

Прыбарэц Вікторыя Аляксандраўна

МДУ імя А.Куляшова, 2019

Настаўнік рускай мовы і літаратуры

 

 

2 гады

-

-

 

свернуть