Учительская

Мэта і задачы дзейнасці ўстановы адукацыі

 на 2019/2020 навучальны год

Мэта дзейнасці школы на 2019/2020 навучальны год: стварэнне для кожнага ўдзельніка адукацыйнага працэсу індывідуальнай траекторыі развіцця, рэалізацыя інтэлектуальных і творчых здольнасцей у разнастайных відах дзейнасці або стварэнне ўмоў для павышэння якасці адукацыйнага працэсу праз развіццё інфармацыйнай культуры педагагічнага калектыву ўстановы адукацыі.

  Задачы:

 • павысіць якасць адукацыі да 69%; даступнасць і пераемнасць навучання на ўсіх яго ўзроўнях;
  • актывізаваць індывідуальную работу з вучнямі з высокім узроўнем навучальнасці за кошт метадычнага суправаджэння педагогаў, ўключэння адораных вучняў у алімпіядны рух і даследчую працу;
  • удасканальваць сістэму работы па зберажэнні і ўмацаванні здароўя, фарміраванні навыкаў здаровага ладу жыцця праз стварэнне адукацыйнага асяроддзя, якое садзейнічае духоўнаму і фізічнаму развіццю;
  • садзейнічаць фарміраванню высокамаральнай асобы вучня шляхам павышэння выхаваўчага патэнцыялу вучэбных і факультатыўных заняткаў, пазакласных і пазашкольных мерапрыемстваў;
  • садзейнічаць уключэнню вучняў у мерапрыемствы вольнага часу, тым самым павысіць колькасць вучняў, занятых у аб’яднаннях па інтарэсах; занятасць вучняў у шосты школьны дзень;
  • ажыццяўляць кіраванне працэсамі павышэння кваліфікацыі педагагічных работнікаў, метадычнае суправаджэнне росту прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў;
  • працягваць актыўную работу па умацаванні матэрыяльна-тэхнічнай базы школы.